Tin nội bộ

Tin nội bộ

T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với VIETNAMAIRLINES và Đường sắt

T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với VIETNAMAIRLINES và Đường sắt

Ngày 26/8, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn T&T Group – nhà đầu tư đề xuất dự án, tổ chức hội thảo tham...

Kết nối với các trục phát triển kinh tế để tăng tính khả thi dự án sân bay Quảng Trị

Kết nối với các trục phát triển kinh tế để tăng tính khả thi dự án sân bay Quảng Trị

Ngày 26/8, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn T&T Group – nhà đầu tư đề xuất dự án, tổ chức hội thảo tham...

Kết nối với các trục phát triển kinh tế để tăng tính khả thi dự án sân bay Quảng Trị
Kết nối với các trục phát triển kinh tế để tăng tính khả thi dự án sân bay Quảng Trị
Kết nối với các trục phát triển kinh tế để tăng tính khả thi dự án sân bay Quảng Trị
Kết nối với các trục phát triển kinh tế để tăng tính khả thi dự án sân bay Quảng Trị
Kết nối với các trục phát triển kinh tế để tăng tính khả thi dự án sân bay Quảng Trị