Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Vị trí công việc Ngày đăng Ngày hết hạn Ứng tuyển
Trưởng phòng Marketing & chuyên viên Marketing 14/06/2022 18/06/2022
Trưởng phòng Marketing & chuyên viên Marketing 15/06/2022 22/06/2022

Vị trí tuyển dụng

Ứng viên gửi hồ sơ về hộp thư info@artexport.com.vn

Hoặc điền thông tin vào form dưới đây

    Tuyển dụng
    Tuyển dụng
    Tuyển dụng
    Tuyển dụng
    Tuyển dụng